زندگی نامه

بیوگرافی رزیتا دغلاوی نژاد خاله فرشته مهربون + عکس های این هنرمند و اطلاعات زندگی شخصی و هنری

زیتا دغلاوی نژاد

رزیتا دغلاوی نژاد ملقب به دختر معروف عروسکی ایران و با نام هنری خاله فرشته مهربون یکی از هنرمندان کشورمان است که در این بخش بیوگرافی کامل او را قرار داده ایم. در ادامه عکس هایاین هنرمند، اطلاعات زندگی و هنری او را گردآوری کرده ایم.

بیوگرافی رزیتا دغلاوی نژاد

رزیتا دغلاوی نژاد متولد 29 آذر ماه سال 1367 در شهر شیراز است و مدرک کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی و دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی است و در این مورد مقالات متعددی هم دارد.

زیتا دغلاوی نژاد

خانواده

پدرش بازنشسته شرکت نفت است و مادرش هم فرهنگی بازنشسته آموزش و پرورش است و این هنرمند به دلیل جدا شدن پدر و مادرش از هم، در نزد پدربزرگ زندگی کرده اند. او یک خواهر دیگر به نام یاسمن دارد که دکتری تخصصی زبان انگلیسی دارد.

زیتا دغلاوی نژاد

دوران مدرسه و شاگرد اول کلاس

او در دوران مدرسه همیشه شاگرد اول کلاس بود و در المپیاد ریاضی در سطح استان هم برای حضور در مسابقات کشوری انتخاب شد ولی به دلایلی نتوانست ادامه دهد. در مسابقات نویسندگی هم چندین مقام اول و ممتاز را به دست آورده است و به استناد آزمون هوشی وکسلر ضریب هوشی بالایی دارد و جزو نخبگان کشور است.

زیتا دغلاوی نژاد

موفقیت

او به دلیل حس لطیفی که دارد توانسته است که به یکی از شخصیت های محبوب نزد کودکان شود. خاله فرشته مهربون دارای تقدیرنامه هایی مرتبط با فعالیتش از مدیران و مسوئلین کشور است و این نشان دهنه موفقیت او در کارش است.

زیتا دغلاوی نژاد

فعالیت های خیرخواهانه

آرزوی قلبی ایشان کمک به کودکان کار و تمام بی سرپرستان ویتیمان است و یکی از حامیان بزرگ آنان محسوب می شود.رزیتا دغلاوی نژاد میگوید:

من هرگز به کم قانع نمیشوم میخواهم از تمام کشفیات وعلم ها وهنرهای دنیا سر در بیاورم وهمه را یاد بگیرم ودلم میخواهد تا اوج قله های موفقیت صعود کنم برای من هیچ غیر ممکنی وجود ندارد حتی وقتی همه میگویند غیر ممکن است و در همه حال کافیست خوب باشیم وانسان واز خود انسانیت بر جای بگذاریم ، چون انسان بودن و انسانیت مهمترین اصل زندگی آدمیست.

زیتا دغلاوی نژاد

فعالیت های مختلف

رزیتا دغلاوی نژاد اسعداد خاصی در زمینه گویندگی، دوبله و تقلید صدا دارد و می توان گفت یکی از برترین استعدادها در این زمینه است. او دستی هم به قلم دارد و نویسندگی می کند و گاهی هم شعر می سراید. نقاشی می کند، گفتار درمان است، معلم دنس رئال است و بازیگری را هم تدریس می کند. در زمینه مدلینگ هم فعالیت دارد و یکی از مدل های برتر و شناخته شده کشور است.

زیتا دغلاوی نژاد

ازدواج و همسرش

خاله رزیتا در حال حاضر مجرد است و هنوز ازدواج نکرده است. تمام تمرکز و فعالیت او معطوف به کارش است و به همین دلیل هنوز مجرد است.

زیتا دغلاوی نژاد

نمونه هایی از نوشته های وی

اهل دورانم.زیباسخنم عاری نیست.رویایی دارم خالص از روح بزرگ.ارزوهایی فارغ از پاییز خزان.وصدایی که در این نزدیکیست.من عمر با عطش ثانیه ها میگیرم از همان عمق وجود.ازهمان عاری ها.من نظر با حجم عقول میگیرم.من همان عاقلهام.من همان من من تکرار مکرر دوران هام.من همان قلب وسیع پراز احساس خزان باران هام‌.من همان ظاهر پنداشته هام.من همان درک تفاوت میان ظاهرو باطن هام.من منم آن من که دائم خود را نیکو جا میزند.من همان ضعف تکراری خسته تک به تک ثانیه هام.من همان بغض شکسته از حنجره خسته وجودتمام ایینه هام.من همان قاضی خودساخته هام.من همان چرخه ی مدور تکرار ناخواسته هام.من همان خواستنم همان گردانه پراشتباه.من همان باور بی طاقت لحظه لحظه هام.من صدای دلشکستگی عاطفه هام.من همانم که دلی آزردم فارغ از عکس از العمل .من به خوبان اهالی نظر بد کرده ام.من همانم که در این بهبوهه به اهالی زمان سد کرده ام.من همان نیک درون بد ظاهرم که چنان سرنوشتی پیدا کرده ام.من از ابهت افتاده ام .چون در این بهبوهه اشک ها انداخته ام.من به خود مینگرم که در این عصر یخی من چنان باخته ام که همان اشک هایی که انداخته ام شد مایه ناکامی وبدبختی هایم.

زیتا دغلاوی نژاد

خودشناسی
گهی باران گهی طغیان گهی عالم زبهر غیر ممکن ها/گهی راه وگهی تار وگهی رویای بی اتمام/گهی روشن زبهر ارمیدن /گهی باورگهی روشن گهی خواستن زآغاز توانستن /گهی رویای زود هنگام/گهی باران بی اتمام/گهی خود های با منطقگهی رویای بی منطق/گهی من میتوانم ها/گهی سمع تجارب های بی پروا/گهی درک وگهی صبرو گهی طاقت/گهی رسواترین جاهل که در بند تکرر ها/گهی تکرار گهی باور گهی آغاز اتمامی دگر/گهی سوزی زبهر خویشتن ها/گهی اری بود بهر شکستن ها/ گهی من تو گهی تو من /گهی زین پشت مدور وار/گهی ضامن گهی تیری رها کنده/گهی رویای پروازی سراسر نیله ومکره/گهی عاشق گهی معشوق گهی باور چنان مغرور/گهی ان خودشناسی ان تجسم/گهی انسان به معنای اخص جمله توهم/گهی انسان به رسم ادمیت/ادمیت در عین واقعیت همان واقع همان انسانیت ها که با انسانیت دنیا شود شکوفا

زیتا دغلاوی نژاد

سکوت درونگرا
صدا امدصدایی از رخش پیدا /سرآغازی دگر موجب زبهر غیر ممکن ها/خزان امد زنومیدی نهان ساخت اندرش پیدا/دلش پرغم زاندوهی زبهر سهل انگارها/دلش بخت سپیدی را به ره پنداشت تیرگ ها/صدا امد صدایی از نهان پیدا/صدایی در پس ان حنجره ناممکن ناپیدا/صدایی که رخش از بهر بغضی این چنین خسته/صدا زد اری من هستم درونم باز عاجز از خجسته/تظاهر کردمش انگه که اری این چنین باید/صدا امد به فریادی که در ره های ناپیدا /نهان وارانه گشت رسوا/ز رسوایی درونش را ز نومیدی صدا زد/گهی خیزان گهی افتان گهی لق لق زنان پشت باز پا زد/خودش را این چنین مایوس ناممکن نگر میکردو در بدو زمان حسرت زانگار گذشته چه بی پروا وبزدل باز مایوسانه قایم ترس وارانه نجوا میکرد/چه امروزی نشان فردا/چه دیروزی نشان از بدو حال انگارها/منم امروزیم پر غم پر از حسرت پر ازترس امدن فردا/منم ان بغض دیرینه زبایدها نبایدها/منم ان عزم راسخ ناخوداگاه/منم ان اذن بی پروا زرخسار همان فریادها/منم من میتوانم ان قدیم ایام هایی از بکام/منم ان حسرت پیدا وپنهان/ ان نهان ان هم چه بی پروانانه جدا/منم ان پای مستحکم همان راسخ همان والا/همان که از زمین برمیخیزاند خودرا/همان که از بشر مانند خود نامی لقب نامد/همان ادم که از غیر ممکن ها ساخت ممکن ها/منم ان خود به واقع خود نگر اما/خودم را دیر دیدم از نهان اینک شده اشکارا/منم ان خود که امروزه موفق ماندم و از تجربه اگاه/خودی ساختم زخود پر تجربه محکم قوی راسخ ز باور خود نگر پیدا/منم ان منم که از ممکن به ممکن ها نظر کردم /همان ممکن که از منفی به مثبت ها نظر کردم.

زیتا دغلاوی نژاد

فریاد بی صدا
دلم اشفته غوغا میکند گاهی/به رسم اشنایی دیدگان را به تر بودن میازارد نگاری/گهی آهی گهی پروا گهی رویا به مصداق همان بارز پروازها/گهی رویای پروازی به ره دارم/گهی بالا بلندی را به رسم خود نمیپندارم/گهی خودرا چنان غرق صدا خوانم/که فریادم را خود به خود هر روز نمیشناسم/دلم رویا چنان خواهد /که ان من های پر تکرار را دور سازد/منم ما ان همانی ها/همان هایی که انهارا به ره پیشه کنم دشوار/منم ان من که میخواهم خودم باشم/زغم ها دور سازم خود زبهر غیر ممکن ها/منم ان من همان مصداق خواستن توانستن/منم ان من که اید ان عقاید از برش پیدا/منم ان باور پنهان/گهی روشن گهی اسان/ همان من ها که میخواهم نهان سازم/منم رویای پوچ انگار همان عزمی که مایوسانانه باز گشت پیدا/منم ان ایستادن ها/همان جایی که ماندم در گذشته باز ناپیدا/منم ان زخم دیرینه که میترسد ز اینده/گهی رسوا گهی محکم گهی پر خشم وکینه پر از زهر صدای تحقیرارانه/منم ان راز خفته همان پرواز اشفته/منم ان رم همان نان رم که از خوابم در ازارم/منم ان حافظه ان مخ که دائم سلسله وار گشته زبانزد/منم ان دیگری پنگر که از خودهای غول پیکر تبعیت میکنم مکرر/منم ان ساز بی پروا/ همان فریاد همان فریادها /منم فریاد غول پیکر/همان بغضی که دائم میرهاند جان زبغضم مکرر/منم ان حنجره خسته /همان که در نگه میخواندش پیوسته/منم ان خودشناسی نا خوداگاه/همان باور که میخواد شود ما/همان مایی که از خودها رساند واقع پندارها/منم ان من که دیروزم گذشته/اما حالا دگر روشن نگارم باز پیوسته مدوروارانه پنداشته/منم ان من موفق خوش بیان خوشبخت وممکن /منم ان من که از ان گدشته پر تجربه شدم نیک بخت وخجسته

زیتا دغلاوی نژاد

فریاد بی صدا
دلم اشفته غوغا میکند گاهی/به رسم اشنایی دیدگان را به تر بودن میازارد نگاری/گهی آهی گهی پروا گهی رویا به مصداق همان بارز پروازها/گهی رویای پروازی به ره دارم/گهی بالا بلندی را به رسم خود نمیپندارم/گهی خودرا چنان غرق صدا خوانم/که فریادم را خود به خود هر روز نمیشناسم/دلم رویا چنان خواهد /که ان من های پر تکرار را دور سازد/منم ما ان همانی ها/همان هایی که انهارا به ره پیشه کنم دشوار/منم ان من که میخواهم خودم باشم/زغم ها دور سازم خود زبهر غیر ممکن ها/منم ان من همان مصداق خواستن توانستن/منم ان من که اید ان عقاید از برش پیدا/منم ان باور پنهان/گهی روشن گهی اسان/ همان من ها که میخواهم نهان سازم/منم رویای پوچ انگار همان عزمی که مایوسانانه باز گشت پیدا/منم ان ایستادن ها/همان جایی که ماندم در گذشته باز ناپیدا/منم ان زخم دیرینه که میترسد ز اینده/گهی رسوا گهی محکم گهی پر خشم وکینه پر از زهر صدای تحقیرارانه/منم ان راز خفته همان پرواز اشفته/منم ان رم همان نان رم که از خوابم در ازارم/منم ان حافظه ان مخ که دائم سلسله وار گشته زبانزد/منم ان دیگری پنگر که از خودهای غول پیکر تبعیت میکنم مکرر/منم ان ساز بی پروا/ همان فریاد همان فریادها /منم فریاد غول پیکر/همان بغضی که دائم میرهاند جان زبغضم مکرر/منم ان حنجره خسته /همان که در نگه میخواندش پیوسته/منم ان خودشناسی نا خوداگاه/همان باور که میخواد شود ما/همان مایی که از خودها رساند واقع پندارها/منم ان من که دیروزم گذشته/اما حالا دگر روشن نگارم باز پیوسته مدوروارانه پنداشته/منم ان من موفق خوش بیان خوشبخت وممکن /منم ان من که از ان گدشته پر تجربه شدم نیک بخت وخجسته

 

موفقیت نگر
منم رویای پرواز /منم نیکروز افرا/منم خوشبخت عالم/منم رویای مبهم/منم مثبت نگر دائم مکرر/منم رویای سردر گم به ندرت/منم ان خسته دیروز/منم ان موفق زبهر تجربه های دیروز/منم ان ساز خوش اهنگ امروز/منم ان موسیقی نجوا ز دیروز/منم ان ساز زیبای خوش اهنگ/که از دستان پر مهرم نشان است/منم ان زمزمه داّئم به وسعت/منم ان ذهن پرکارو موفق/منم ان حال خوب وپر ز اباد/منم ان سبزه سبزه پر ز سامان#منم ابادی امروز وهرروز/منم ان فکرو خوب و پرز مطلوب/منم ان با وفایی ان ز خواهان/همان انسانیت از بهر انسان/همان جاوید همان دائم همان حال همان گشته ز اصرار نگاه ها/هان رویای نیک فرجام امروز/که من ساختم درونم را ز هرروزم نیک و مطلوب

 

خواب اشفته
صدایی از پس رخسار دیروز/رها کردم خودم را از خودم از غم به هرروز/شدم باور همان محور/همان عمقی که من را میرساند باز مکرر/منم رویای پوچی همان رسم فراموشی/منم ان من تزلزل /همان دائم در حال تغیر/منم ان من که دائم میچکاند /همان زانوی غم که در بغل میفشارد/منم ان من که مایوس ومدور/خودش را داد دست باد محور/منم ان من که میخواهم خودم باشم/خودم را خوب سازم تا ز خود باور چه محکمتر بسازم/منم ان خسته از دردوغم واندوه/منم ان من که میخواد بسازد رویای مطلوب منم ان رم همان نان رم /همان خوابی که میسازد درونم را چه مبهم/منم ان خواب اشفته/منم پر پر زخوابی پرز مایوسی گشت خفته/منم بپر /منم رویای بدپیکر/منم ان عزت نفسی که پایین تر ز پایینتر کشان است.منم ان باور رخسان همان لرزان که دائم در تغیررها نمایان است/.منم ان حرف دائم در تغیر /منم ان عزت نفسی چنین پایین تحمل/منم خود باور خود ساز مغرور/همان باور زرسم سازش نامطلوب/منم ان من که میخواهم خودم باشم همان قولی که از امروز من میخواهم همان باشم.

 

اینستاگرام

او حضوری فعال در شبکه های اجتماعی و اینستاگرام دارد و اطلاعاتی در مورد کارهایش را با مخاطبانش به اشتراک می گذارد.

برای ورود کلیک کنید

منبع: تاپ ناز _ پرشین وی _ایرنا _ آرگا _ روزانه _ بیتوته

نوشته های مشابه

‫42 دیدگاه ها

 1. درود بر زیباترین دختر ایران و جهان سرکار خانم رزیتا دغلاوی نژاد دختر معروف عروسکی ایران

 2. رزیتا دغلاوی نژاد ملکه زیبایی ایران و جهانه اونم بدون عمل زیبایی ایشون وواقعادر زیبایی و جذابیت بی رقیب ترین و بینظیرترین دختر دنیاست.دست عروسکا رو هم از پشت بسته از بس که خوشگل و جذابه

 3. علاوه بر اینکه زیباترین دختر ایران و جهانه برترین و محبوبترین معلم و مجری کودک کشور هم هست.

 4. خیلی دوستت داریم خاله رزیتای زیبا و مهربان و دوست داشتنی.عزیزدلی مهربانو جان.😘😘😘

 5. مدلینگ جذاب و زیباترین دختر و همچنین هنرمند سلبریتی و محبوب و بهترین معلم و مجری کودک ایرانه.
  بیوگرافی هم عالی بود و ممنون از سایت خوبتون.

 6. ای ول 😍😍😍😍😍خیلی خیلی خوشگل و نازه.عروسکو باید از روی ایشون بسازن انصافا تو زیبایی و جذابیت بی رقیبه و الحق که خوشگلترین دختر حهانه.💋💋💋💋💋💋

 7. استاد رزیتا دغلاوی نژاد نابغه هنر ایران و زیباترین دختر ایران و جهانه‌.خاله رزیتا اصلا حرف نداره .بهترین محشرترین و معرکه ترین دختر بینظیر و عاشق کش و دلبر و دلربای ایران و جهانه.💋💋💋💋💋💋💋💋💕💕💕💕💕💕💕💕

 8. تا حالا به عمرم دختری به خوشگلی و جذابیت ایشون ندیده بودم.این دختر واقعا ملکه زیبایی ایران و جهانه .

 9. پر طرفدارترین و محبوبترین هنرمند و مجری کودک ایرانه.عمو پورنگ هم از نظر محبوبیت ناخن کوچیکه خاله رزیتا هم حساب نمیشه.خاله رزیتا همیشه با اختلاف خیلی خیلی زیاد بهترینه.

 10. جذاب لعنتی .زنم میشی عروسک ؟دایرکت اینستاگرام رو چک کنید لطفاً من کلی پیام براتون گذاشتم رزیتا خانم ؟؟؟

 11. اوووفف عجب چیزیه. ببین خدا چی ساخته . فتبارک الله الحسن الخالقین .از چشم بد دور باشه الهی جیگرره جیگرررطلاااا

 12. این دختر واقعا از همه لحاظ بی نظیر و همه چی تمامه .امیدوارم به تمام ارزوهاش برسه و خوشبخت بشه.
  خاله فرشته مهربان همیشه پایدار و مانا و سرافراز باشی.سایتون بالای سر مردم و بخصوص بچه ها همیشه پایدار و مستدام

 13. دروددها.خوشگلترین و جذابترین دختر دنیاست.همیشه موفق و پیروزمند و مستدام باشند.🌹درود بیکران بر سر کار خانم رزیتا دغلاوی نژاد دختر معروف عروسکی ایران با نام هنری خاله فرشته مهربون ( بهترین و پرطرفدارترین مجری کودک دنیا⁦❤️⁩ )⁦

 14. منکه بدجور عاشق و مجنونشم .فوق العاده هست.خیلی خیلی خوشگل و ناز و جذابه.هم چهره و هم استایلش واقعا محشره.این دختر واقعا از هر لحاظ همه چی تمامه.

 15. منم با نظر دوستان کاملا موافقم.در زیبایی و جذابیت هیچکس نمیتونه با خاله رزیتا رقابت کنه.خاله رزیتا ذاتا و خدادادی زیباترین و عشوه گره.عشوه هاش دل هر مردی رو به لرزه در میاره.و بیشتر آقایون آرزوی ازدواج کردن با خاله رزیتا رو دارن از جمله خودم.

 16. از وقتی خاله رزیتا با برنامه ها و اجراهای شاد و آموزنده و قشنگشون اومدن دیگه کسی پای برنامه های عمو پورنگ و خاله شادونه و عمو پورنگ نمیشینه‌.خاله رزیتا با اختلاف خیلی زیاد از همه بهترین و برترین مجری کودکه.

 17. درود بر بهترین معلم و استاد دنیا خانم دکتر رزیتا دغلاوی نژاد ملقب به دختر عروسکی و خاله فرشته مهربان .

 18. عاشق اهنگای کودکانشون هستم هرروز صبح با آهنگ های خاله رزیتا بیدار میشم و انرژی میگیرم.تو خونه دوتا داداشامم عاشق خاله رزیتا و آهنگا و همه برنامه هاشن.خاله رزیتا برام یه الگو هستن و آرزو دارم وقتی بزرگ شدم مثل ایشون مجری کودک بشم و مثل خاله رزیتا کلی موفق و محبوب و مشهور بشم.

 19. خیلی از عمو پورنگ بهتر و محبوبتره.عمو پورنگ پیش خاله رزیتا عددی هم حساب نمیشه.خاله رزیتا همیشه بهترینه.منکه خیلی خیلی عاشقشم و یکی از هوادارای پروپاقرص و دو آتیشه شون هستم.خودشونم که خیلی خیلی خوشگل و ناز و دوست داشتنی هستند.و خیلب هم با شخصیت و با اخلاق و محبوب هستند.

 20. استاد رزیتا دغلاوی نژاد هم نابغه هنر کشوره و هم ملکه زیبایی ایران و جهانه ⁦☘️⁩⁦☘️⁩⁦☘️⁩⁦☘️⁩⁦☘️⁩⁦☘️⁩

 21. خاله رزیتا الگوی خیلی خوبیه برای نخبه پروری و موفقیت بچه های ایران زمین.امیدوارم روزی با وجود خاله رزیتا ( استاد و نابغه معروف و پرافتخار ایرانی ) شاهد موفقیت و معروفیت نابغه های خیلی خیلی بیشتری در عرصه علم و هنر کشور باشیم.
  درود بر استاد رزیتا دغلاوی نژاد استاد هنر و هنر آفرینی کشور .
  مانا و پاینده باشید بانوی نمونه و برگزیده کشوری

 22. عالی فول لایک اندر لایک . درود بر خانم دغلاوی هنرمند نمونه و درجه ایرانی.
  بیوگرافی هم عالی و تاپ بود سپاس از سایت خوب و با کلاستون

 23. نابغه علم و هنر ایرانه الحق میتونم بگم ابن سینای زمان حال هست.هر چی علم و دانش و هنر و معلوماته تو این دنیا این دختر همه رو یکجا داره.خودشم که زیباترین و جذابترین دختر لوند و جذاب خاورمیانه و جهان هست.درود بر این بانوی فرهیخته و جذاب و دلربای ایرانی.واقعا دوست داشتنی و معرکه ترینی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا